Leaders in Education International Conference

Related Posts

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE INSPIRATIVNÍ TRENDY
VE VZDĚLÁVÁNÍ 2022

Konference přinese řadu zajímavých příspěvků k aktuálním tématům ve vzdělávání.
Zveme Vás k osobní účasti na inspirativním setkání s českými i zahraničními odborníky.

Pro zájemce bude konference sdílená také on-line s tím, že se účastníci mohou zapojit do diskusí formou chatu.
Záštitu nad konferencí převzal pan senátor Jan Grulich.

Termín konání: 14. 6. 2022 od 9.00 do 17.00 hod.


Místo konání: Flow Building, Václavské náměstí 2132/47, 110 00 Praha 1

Program konference:
8.45 – 9.15 hod. Registrace účastníků
9.15 – 9.30 hod. Zahájení konference
9.30 – 9.45 hod. Úvodní slovo
9.45 – 10.30 hod. Jak motivovat spolupracovníky i žáky školy? Mgr. Jan Grulich
Diskuse k příspěvku
10.45 – 11.30 hod. Kdo nebo co zabíjí kreativitu českých dětí a český sport? Mgr. Michal Ježdík
Diskuse k příspěvku
11.30 – 12.15 hod. Trenéři ve škole, Mgr. Antonín Barák
Diskuse k příspěvku
12.15 – 13.15 hod. Přestávka na oběd
13.15 – 14.00 hod. Leadership ve školství, prof. Jan van Zwieten
Diskuse k příspěvku
14.00 – 14.45 hod. Jak integrovat zahraniční žáky do výuky? Projekt ERASMUS+ ITERADIS
Rozvoj interdisciplinárních a „soft skills“ studentů. Projekt Erasmus+ DISCOM
, prof. Jan van Zwieten
Diskuse k příspěvku
15.00 – 15.45 hod. Proč škola potřebuje strategii? Ing. Soňa Španielová, Ph.D.
Diskuse k příspěvku
Ukončení konference
16.00 – 17.00 hod. Networking na „střeše“

V průběhu konference je zajištěno simultánní tlumočení.
V průběhu konference je pro účastníky zajištěn oběd a drobné občerstvení.

Představení vystupujících:

Mgr. Jan Grulich
je český politik a ředitel ZŠ a MŠ Trivium Plus v Dobřanech, od roku 2020 senátor za obvod č. 48 – Rychnov nad Kněžnou,
od roku 2020 zastupitel Královéhradeckého kraje.

Mgr. Michal Ježdík
je sportovní ředitel České basketbalové federace, člen Výkonného výboru ČOV, spoluautor projektu Hodina pohybu navíc, spoluzakladatel České trenérské akademie ČOV.

Mgr. Antonín Barák
je spoluautorem, hlavním metodikem a školitelem projektu Trenéři ve škole, hlavním metodikem Fotbalové akademie
Dukla Praha a bývalým učitelem tělocviku.

Prof. Jan van Zwieten, RA, RI, RO
je rektorem Netherlands Business Academy a International Leadership & Business Academy. Renomovaný odborník
na problematiku leadershipu. Ředitel Dutch Management Institute. Předseda komory mediace v Nizozemsku. Partner
společnosti Sport Lead.

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA
se specializuje na rozvoj škol a management ve školství, působí jako lektor, kouč a konzultant v oblasti rozvoje potenciálu
jednotlivců a společností. V MBA programech přednáší Strategický management. Působí jako odborný metodik pro strategické plánování ve vzdělávání v projektu Podpora akčního plánování při Národním pedagogickém institutu ČR.

International Leadership & Business Academy
International Leadership & Business Academy spolu se zahraničními partnery poskytuje mezinárodní akreditované MBA,
magisterské a bakalářské studijní programy, akademické kurzy a odborné konference pro české i zahraniční studenty.
International Leadership & Business Academy poskytuje mezinárodní unikátní vzdělávací programy na nejvyšší úrovni
s velkým důrazem na osobní rozvoj účastníků. Úspěch našich programů spočívá v inspirativních a efektivních setkáních
s mezinárodním týmem učitelů a spolužáků. Navíc všechny naše programy mají přímý vztah ke každodenní praxi
studovaného oboru. Zaměřujeme se na profesionály, kteří by chtěli ze své kariéry vytěžit co nejvíce. Mezinárodní charakter
International Leadership & Business Academy se realizuje prostřednictvím spolupráce s Netherlands Business Academy a jejími partnerskými univerzitami po celém světě. Netherlands Business Academy je také leaderem či partnerem několika projektů ERASMUS+.

Přihlášení na konferenci a další informace:
Prezenční účast:
Účastnický poplatek 1350 Kč
Cena zahrnuje:
• Účast na programu konference
• Networking na „střeše“
• Oběd
• Občerstvení po celou dobu konference
• Elektronický sborník prezentací

On-line účast na konferenci:
Účastnický poplatek 350 Kč
Cena zahrnuje:
• Účast na programu konference
• Možnost zapojení do diskuse prostřednictvím chatu
• Elektronický sborník prezentací

Formulář přihlášky naleznete níže.
Případně se můžete přihlásit na info@ilba.academy.
Následně Vám budou zaslány bližší informace a pokyny k platbě.

More on this topic

More Options

______________________